Pretraživanje

"Zgrada društvenog poduzetništva" finalist natjecaja za najbolju sociopoduzetnicku ideju

Utorak, 19. Ožujka 2013. - 7:15

Udruga za mlade Alfa Albona sa svojim projektom "Zgrada društvenog poduzetništva" finalist je natjecaja za najbolju sociopoduzetnicku ideju u 2012. godini. Natjecaj organizira Udruga za kreativni razvoj Slap u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava i Forumom socijalnog poduzetništva SEFOR.

Nagrade za socijalno poduzetništvo ove se godine dodjeljuju u tri kategorije, nagrada za postojeci socijalnopoduzetnicki pothvat, socijalnopoduzetnicku ideju i za promicanje socijalnog poduzetništva. Ideja osmišljena od strane clanova Udruge za mlade Alfa Albona pod nazivom "Zgrada društvenog poduzetništva" jest prenamjena bivšeg ucenickog doma RIŠ u polivalentni centar koji funkcionira po svim principima društvenog poduzetništva sa ciljem zapošljavanja mladih visokoobrazovanih ljudi i osoba sa invaliditetom, promocije društvene revizije i poduzetništva, jacanje turistickih kapaciteta osnivanje hostela za mlade, osiguranja adekvatnih prostora za održavanje aktivnosti udruga na podrucju Labina te uspostavom suradnji sa raznim partnerskim organizacijama na podrucju EU preko medunarodnih razmjena i drugih europskih projekata financiranih od strane programa Mladi na djelu. „Zgrada društvenog poduzetništva“ jest samofinancirajuca po principu društvenog poduzetništva gdje svaki vlasnik ima jedan glas i gdje se sav profit reinvestira u obogacivanje sadržaja same Zgrade ili se putem javnog natjecaja sufinanciraju projekti udruga mladih na podrucju Istarske županije.

Najbolje socijalno poduzetništvo bit ce nagradeno s 20.000 kuna koje ce iz svojih prihoda isplatiti Modra nit d.o.o. - agencija za marketing koju je na principima socijalnog poduzetništva osnovala Udruga za kreativni razvoj Slap, koja ovom nagradom doprinosi promidžbi socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj. Najboljoj socijalnopoduzetnickoj ideji strucni konzultantski tim Clustera za eko društvene inovacije i razvoj CEDRA pomoci ce u koracima prema realizaciji zamišljenog pothvata. Ove godine uvedena je i nova kategorija: promicatelj socijalnog poduzetništva. Cilj joj je istaknuti pojedinca koji je svojim djelovanjem najviše doprinio popularizaciji socijalnog poduzetništva u Hrvatskoj, te mu dodijeliti javno priznanje za ucinjen rad. Službena objava pobjednika svih kategorija i dodjela nagrada održat ce se u cetvratk, 21. ožujak 2013. u Zagrebu.