Pretraživanje

Završeni radovi na asfaltiranju kružnog raskrižja na ulazu u Labin

Utorak, 16. Travnja 2013. - 12:44

Jucer su privedeni kraju radovi na asfaltiranju kružnog raskrižja na ulazu u Labin iz smjera Pule tzv. „raskrižju za Koromacno“. Za dovršenje cjelokupnog zahvata potrebno je još desetak dana, a predstoje radovi na uredenju zelenih površina i prelaganju dijela vodovodnih cijevi izvan zahvata raskrižja. Samu rekonstrukciju raskrižja cinila su dva odvojena investicijska zahvata koji su se izvodili istodobno, a radi se o rekonstrukciji raskrižja sa pratecim instalacijama i rasvjetom koje je izvodila tvrtka CESTA d.o.o. Pula za glavnog investitora Hrvatske ceste, te izgradnja obodnog kanala oborinskih voda sa tunelom (galerijom) ispod raskrižja koje je izvodila tvrtka Vodoprivreda d.o.o. Buzet za investitora Hrvatske vode.

Zbog lokacije koja je sama po sebi vrlo zahtjevna sa aspekta prometnog opterecenja, radove su otežavali i vrlo nepovoljni prirodni uvjeti. To su podzemne vode koje na lokaciju pristižu sa izvorišta ispod Brda, odnosno dijela Kapelice poznatog pod nazivom „Blato“, ali i nezapamceno dugo kišno razdoblje koje je dodatno otežavalo radove. Gradilište presjecaju i dva magistralna vodoovoda O300 mm koja je tebalo izmicati na tri lokacije što je takoder uspješno izvedeno bez poteškoca u vodoopskrbi.

Unatoc poteškocama i lošim vremenskim uvjetima radovi su izvedeni kvalitetno. Sa izgradnjom se zapocelo u zimskom periodu kako bi se izbjegla gradnja tijekom turisticke sezone, a samo izvodenje radova teklo je bez vecih prometnih gužvi u samom gradu preko kojeg  je dobrim djelom bio usmjeren sav lokalni i tranzitni  promet.

Ukupna vrijednost rekonstrukcije raskrižja iznosila je 7.625.000 kuna bez PDV-a. U navedeni iznos ukljuceni su i dodatni radovi u iznosu od 645.872,55 kn koji se najvecim dijelom odnose na izradu zamjenskog sloja posteljice ceste od kamenog materijala, a manjim dijelom na zamjenu vodovodnih cijevi i nogostup. Udio Grada Labina u ukupnoj vrijednosti rekonstrukcije raskrižja je 25%, Županijske uprave za ceste 25% te Hrvatskih cesta 50%. Radove na regulaciji vodotoka u iznosu od 1.371.850,00 kuna u cijelosti su financirale Hrvatske vode.

Posebna pažnja posvetit ce se hortikulturnom uredenju raskrižja kojim dominira skulptura "Galebovi" Milene Lah, koja je u sklopu Mediteranskog kiparskog simpozija bila postavljena na ovoj lokaciji kao granicna oznaka Labinske republike. Središnja zelena površina uredit ce se reljefno, takoder u simbolu ptice prema hortikulturnom rješenju Lori Luketa Dagostin, djelatnice KP 1. Maj Labin.