Pretraživanje

Završena savjetovanja

Labin danas > Savjetovanje s građanima > Završena savjetovanja

Nacrt Krajobrazne osnove južnog priobalja Grada Labina
Nacrt prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Nacrt prijedloga Studije prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina

Nacrt Odluke o reklamiranju na području Grada Labina

Nacrt Odluke o dopuni Odluke o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Labina
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Labina

Nacrt Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan za razdoblje 2017.-2022. godine

Prijedlog Strategije održivog razvoja turizma Grada Labina 2016. - 2020.

Prijedlog Strategije razvoja Grada Labina 2016. - 2020.

Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi

Prijedlog Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina
Prijedlog Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora
Prijedlog Lokalnog programa za mlade Grada Labina
Prijedlog Proračuna Grada Labina za 2015. godinu
Prijedlog Odluke o davanju stanova u najam
Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama
Prijedlog Odluke o komunalnom redu
Strategija održivog razvoja turizma Grada Labina za razdoblje od 2014. do 2020. godine


;