Pretraživanje

Zaštita osobnih podataka

        Na temelju članka 18.a. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11., 106/12.) i članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16.), Gradonačelnik Grada Labina 29. siječnja 2018. godine, donosi odluku o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka.

 

Ovom Odlukom imenuje se LORETA BLAŠKOVIĆ, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove u Gradu Labinu, službenicom za zaštitu osobnih podataka u Gradu Labinu.                                        

 Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

     
      Telefon: 052/866-841

      Fax:       052/852-269

      E-mail:   loreta.blaskovic@labin.hr.

 

Prilozi


;