Pretraživanje

Zapocinje provodenje ankete o interesu gradana o Programu poticane stanogradnje (POS)

Utorak, 27. Listopada 2015. - 14:12

Grad Labin od srijede 28. listopada 2015. godine zapocinje sa provodenjem ankete o interesu gradana o namjeri kupnje stana po Programu poticane stanogradnje (POS) na podrucju Grada Labina. Naime, Program poticane stanogradnje (POS) pokrenut je s ciljem da se gradanima Republike Hrvatske omoguci rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih uz garantiranu kvalitetu i završavanje radova u roku. Ovaj program se bavi izgradnjom stanova za potrebe kreditno sposobnih gradana s prosjecnim platežnim mogucnostima koji nemaju riješeno svoje stambeno pitanje, a nisu u mogucnosti samostalno riješiti problem kupnje stanova po tržišnim uvjetima.

Organizacija izgradnje obavlja se u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), a sudionici projekta su i jedinice lokalne samouprave. Grad Labin je prepoznao važnost i pogodnosti koje pruža izgradnja stanova u višestambenim zgrada po Programu poticane stanogradnje, a neke od pogodnosti u odnosu na tržišne uvjete su:

  • Kreditna linija POS-a omogucuje korištenje kredita bez jamaca uz prosjecnu kamatnu stopu od cca 2,9%  do 3,8%  te uz minimalne popratne troškove,  
  • Rok otplate do 30 odnosno 31 godinu u slucaju korištenja godine dana poceka, 
  • Za kupnju stana uz obrocnu otplatu kupac osigurava financijska sredstva kao vlastito ucešce i to najmanje u iznosu 15% predracunske vrijednosti stana;
  • Etalonska cijena gradenja ( ukljucuje projektiranje, gradenje, nadzor s PDV-om) iznosi do 804,04 €/m2 korisne površine stana;
  • Prosjecna prodajna cijena stana po m2 korisne odnosno prodajne površine na jednom stambenom objektu ne može biti viša od etalonske cijene gradenja m2 stana   uvecane za 40%,  odnosno 1.125,66 €/m2,
  • Uvjet banke je ocjena platežne, odnosno kreditne sposobnosti kupca,  
  • Površina stana ovisi o broju clanova obiteljskog domacinstva.

Detaljne informacije o svim pogodnostima koje pruža Program poticane stanogradnje bit ce prezentirane gradanima Grada Labina od strane predstavnika Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) sredinom studenog u prostorijama Grada Labina. Tocan datum održavanja prezentacije bit ce naknadno objavljen u medijima i na mrežnim stanicama Grada Labina.

Obrazac s osnovnim informacijama i anketni upitnik mogu se podignuti u prizemlju zgrade Grada Labina od srijede, 28. listopada 2015. godine, radnim danom od 7 do 16 sati i u prilogu ove obavijesti. Rok za predaju ispunjenih upitnika je 23. studeni 2015. godine, a za sve dodatne informacije možete kontaktirati Gradsku upravu Grada Labina na telefon broj 866-817 ili emailom na adresu patricija.terkovic@labin.hr.


Prilozi