Pretraživanje

Započeli radovi na novoj centrali koja će omogućiti ultrabrzi internet

Srijeda, 03. Lipnja 2020. - 0:00

Započeli su radovi na novoj centrali naše optičke fiksne mreže u naselju Kature koja će ultrabrzim internetom pokrivati područje Grad Labina i Općine Raša i Sveta Nedelja.

Radi se o projektu RUNE u koji se Grad Labin uključio 2018. godine te čiji će stanovnici  dobiti mogućnost priključaka na optičku mrežu, odnosno brzi Internet. Ukupno će 3700 kućanstava na području Labinštine imati će  mogućnost spajanja na ultrabrzi internet, a dostupna brzina za krajnjeg korisnika bit će veća od 1Gbps.

"Nakon što smo vlastitim sredstvima optičkim mrežama spojili sva gradska poduzeća, škole i ustanove, ovim projektom najmodernijim tehnologijama istu će razinu usluge dobiti i naši građani izvan samog centra grada. Ovo je veliki korak u digitalno doba i Labinština zajedno sa čitavom Istrom i ovim projektom pokazuje da prednjači i u ovom području" - naglašava gradonačelnik Valter Glavičić.IMG_1080.JPG (176 KB)

Rural Network Project (RUNE), kojeg na području Republike Hrvatske provodi RUNE za izgradnju telekomunikacijske infrastrukture, pokrenut je sa ciljem osiguranja ultra-brze širokopojasne svjetlovodne infrastrukture za korisnike u ruralnim područjima Hrvatske (Primorsko-goranske i Istarske županije) i Slovenije. Sa izgradnjom na područjima koja trenutno nisu pokrivena svjetlovodnom infrastrukturom, RUNE će pomoći jedinicama lokalne samouprave u dostizanju ciljeva Digitalne agende za Europu 2020, kroz osiguravanje povezivanja na novu svjetlovodnu pristupnu mrežu koja će omogućiti brzine veće od 1 Gbps. Ovakav koncept gradnje mreže također omogućuje liberalizaciju tržišta elektroničkih komunikacijskih usluga, što u konačnici:

krajnjem korisniku, stanaru naselja daje mogućnost neovisnog odabira operatera – pružatelja usluga koji je cijenom i kvalitetom usluge za njega najpovoljniji, svim operatorima jamči ravnopravan pristup korisnicima uz jednake uvjete.
RUNE je prvi i u ovom trenutku jedini međunarodni projekt na nivou Europe kojim se povezuje teritorij više zemalja članica putem ultra-brze širokopojasne infrastrukture.
Obzirom da se projekt RUNE provodi u dvije države članice EU isti doprinosi ideji spajanja 28 nacionalnih u jedno jedinstveno digitalno tržište. Kako bi se osigurala jednakost na jedinstvenom digitalnom tržištu, sve komunikacijske infrastrukture morati će slijediti ista pravila i nuditi minimalni paket infrastrukturnih usluga (bitstream/IPstream nivoa) svim građanima EU.

Opisani proces može se činiti revolucionarnim za tradicionalne vertikalno integrirane operatore no isti je započeo unatrag nekoliko godina. Dobar primjer navedenog je Telecom Single Market direktiva koja je na primjer smanjila cijene roaming usluga na mobilnim mrežama.

Kako ruralna područja Europe nisu pokrivena adekvatnom širokopojasnom infrastrukturom, postoji mogućnost da se ovaj revolucionarni proces pokrene odozdo prema gore (bottom-up). Upravo ovdje se pozicionira projekt RUNE sa izgradnjom međudržavne otvorene širokopojasne infrastrukture.