Pretraživanje

Zakljucak o nacinu provodenja predizbornih aktivnosti u Gradu Labinu

Utorak, 23. Travnja 2013. - 9:13

Na temelju clanka 51. Statuta Grada Labina («Službene novine Grada Labina» broj 9/09. i 9/10. - procišceni tekst), Gradonacelnik Grada Labina je 15. travnja 2013. godine donio Zakljucak o nacinu provodenja predizbornih aktivnosti u Gradu Labinu kojim je definirano da registrirane politicke stranke i nositelji kandidacijskih lista grupe biraca mogu održavati predizborne skupove na podrucju Grada Labina i to na javnim površinama na Titovom trgu u Starom gradu, na Trgu labinskih rudara, na rivi u Rapcu u ulici Obala Maršala Tita i na Trgu na Katurama.  Stranke i nositelji kandidacijskih lista grupe biraca su dužni izvijestiti Upravni odjel za komunalne djelatnosti Grada Labina o mjestu i vremenu održavanja skupa najkasnije 48 sati prije održavanja skupa, te pribaviti potrebne suglasnosti od nadležnih tijela.

Cjelokupan tekst Zakljucka možete preuzeti u privitku ove obavijesti.


Prilozi