Pretraživanje

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva raspisala natjecaj za gradanske inicijative "Naš doprinos zajednici"

Petak, 22. Ožujka 2013. - 7:57

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva 15. ožujka 2013. godine raspisala je natjecaj za prijavu za ostvarivanje financijske podrške za gradanske inicijative "Naš doprinos zajednici" u okviru raspoloživih sredstava Nacionalne zaklade po Decentraliziranom modelu financiranja razvoja civilnoga društva u 2013. godini. Cilj natjecaja je podrška gradanskim inicijativama odnosno akcija u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja u toj zajednici kroz poticanje aktivnog gradanstva i korištenje lokalnih potencijala. Ocekivani rezultati natjecaja su osmišljavanje gradanskih inicijativa u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja u toj zajednici, povecava aktivnost gradana kroz ukljucenost u osmišljavanje i provedbu gradanske inicijative i iskorištenost lokalnih potencijala za podizanje kvalitete života u zajednici kroz ukljucivanje lokalnog javnog i profitnog sektora.

 

Na natjecaj se mogu prijaviti udruge, zaklade, ustanove (vrtici, škole, knjižnice i dr.) i mjesni odbori registrirani u RH s inicijativom u kojoj se aktivnosti pokrecu od strane same organizacije, institucije ili zainteresirane grupe gradana koje djeluju pri toj organizaciji/instituciji. Organizacije koje se mogu javiti na ovaj natjecaj moraju imati sjedište osnovne organizacije na podrucju Istarske, Primorsko-goranske i Licko-senjske županije. Ovom financijskom podrškom omogucit ce se sufinanciranje do 75% vrijednosti gradanske inicijative, a najviše do 15.000,00 kuna. Preostali iznos sredstava organizacija prijavitelj treba samostalno prikupiti iz drugih izvora. Iz ukupnih sredstava odobrit ce se do 15 podrški. Rok prijave je do 31. listopada 2013.

 

Više o inicijativi na http://www.civilnodrustvo-istra.hr/index.php?id=432.