Pretraživanje

Višnja Faraguna Jerman dio "Škole na 3"

Petak, 12. Lipnja 2020. - 0:00

Naša mlada sugrađanka, Višnja Faraguna Jerman, profesorica fizike i tehničke kulture na poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja RH od 1. travnja uključena je u projekt "Škola na 3" u okviru Škole za život koja se emitira na HRT 3. Naime, tijekom izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu provođenja nastave na daljinu isporučivalo je osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nisu imali spremna online predavanja.

Višnja kao profesorica fizike bila je kao jedina Labinjanka uključena u realizaciju videolekcija i nastavnog materijala iz fizike za 7. i 8. razred.

Višnja je zaposlena u Osnovnoj školi Matije Vlačića te u Osnovnoj školi Juršići kraj Savičente.
Bravo za Višnju.