Pretraživanje

Vijećnička pitanja i odgovori

Građani i gradska uprava > Gradsko vijeće > Vijećnička pitanja i odgovori

33. sjednica Gradskog vijeća od 27. veljače 2017. godine
32. sjednica Gradskog vijeća od 20. prosinca 2016. godine

31. sjednica Gradskog vijeća od 28. studenog 2016. godine

30. sjednica Gradskog vijeća od 4. studenog 2016. godine

29. sjednica Gradskog vijeća od 3. listopada 2016. godine

28. sjednica Gradskog vijeća od 3. kolovoza 2016. godine
27. sjednica Gradskog vijeća od 20. lipnja 2016. godine
26. sjednica Gradskog vijeća od 29. travnja 2016. godine

25. sjednica Gradskog vijeća od 30. ožujka 2016. godine
24. sjednice Gradskog vijeća od 22. veljače 2016. godine
23. sjednica Gradskog vijeća od 21. prosinca 2015. godine
22. sjednica Gradskog vijeća od 24. studenog 2015. godine
21. sjednica Gradskog vijeća od 30. rujna 2015. godine
20. sjednica Gradskog vijeća od 3. kolovoza 2015. godine

19. sjednica Gradskog vijeća od 22. srpnja 2015. godine
18. sjednica Gradskog vijeća od 20. svibnja 2015. godine
17. sjednica Gradskog vijeća od 8. travnja 2015. godine
16. sjednica Gradskog vijeća od 18. veljače 2015. godine
15. sjednica Gradskog vijeća od 22. prosinca 2014. godine
14. sjednica Gradskog vijeća od 5. prosinca 2014. godine
13. sjednica Gradskog vijeća od 27. studenog 2014. godine
12. sjednica Gradskog vijeća od 15. listopada 2014. godine
11. sjednica Gradskog vijeća od 15. rujna 2014. godine
10. sjednica Gradskog vijeća od 24. srpnja 2014. godine


;