Pretraživanje

Vijećnička pitanja i odgovori

Građani i gradska uprava > Gradsko vijeće > Vijećnička pitanja i odgovori

MANDAT 2021.-2025.

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 7. lipnja 2021.
2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grala Labina - od 29. lipnja 2021.
3. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 3. kolovoza 2021.
4. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 21. rujna 2021.
5. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 26. listopada 2021.
6. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 23. studenog 2021.
7. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 14. prosinca 2021.
8. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 31. siječnja 2022.
9. redovna sjednica Gradskog viječa Grada Labina od 29. ožujka 2022.  
11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 1. lipnja 2022.
12. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina -od 13. srpnja 2022.
13. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 14. rujna 2022.
14. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 24. studenog 2022.
15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 14. prosinca 2022.
16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 15. veljače 2023.
17. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 5. travnja  2023.
18. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 7. lipnja 2023.
19. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina -od 26. srpnja 2023.
20. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina -od 11. listopada 2023.

MANDAT 2017. - 2021.


1. Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća od 13. lipnja 2017. godine
2. sjednica Gradskog vijeća od 7. srpnja 2017. godine
3. sjednica Gradskog vijeća od 9. kolovoza 2017. godine
4. sjednica Gradskog vijeća od 11. listopada 2017. godine
5. sjednica Gradskog vijeća od 16. studenog 2017. godine
6. sjednica Gradskog vijeća od 4. prosinca 2017. godine
7. sjednica Gradskog vijeća od 20. prosinca 2017. godine
8. sjednica Gradskog vijeća od 31. siječnja 2018. godine
9. sjednica Gradskog vijeća od 27. veljače 2018. godine
10. sjednica Gradskog vijeća od 27. ožujka 2018. godine
11. sjednica Gradskog vijeća od 24. travnja 2018. godine
12. sjednica Gradskog vijeća od 22. svibnja 2018. godine
13. sjednica Gradskog vijeća od 8. lipnja 2018. godine
14. sjednica Gradskog vijeća od 26. lipnja 2018. godine
15. sjednica Gradskog vijeća od 31. srpnja 2018. godine
16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 12. rujna 2018. godine
17. sjednica Gradskog vijeća od 26. rujna 2018. godine
18. sjednica Gradskog vijeća od 30. listopada 2018. godine
19. redovna sjednica Gradskog vijeća od 20. studenog 2018. godine
20. redovna sjednica Gradskog vijeća od 11. prosinca 2018. godine
21. redovna sjednica Gradskog vijeća od 30. siječnja 2019. godine
22. redovna sjednica Gradskog vijeća od 26. veljače 2019. godine
23. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 26. ožujka 2019. godine
24. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 7. svibnja 2019. godine
25. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 26. lipnja 2019. godine
26. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 10. rujna 2019. godine
27. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 29. listopada 2019. godine
28. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 27. studenog 2019. godine
29. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 19. prosinca 2019. godine
30. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 18. veljače 2020. godine
35. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 26. svibnja 2020. godine
38. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina -od 18. lipnja 2020. godine
40. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 29. rujna 2020.
41. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 26. studenog 2020.
42. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 17. prosinca 2020.
44. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - od 28. siječnja 2021.
45. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina-od 18. ožujka 2021.

MANDAT 2013. - 2017.

34. sjednica Gradskog vijeća od 21. ožujka 2017. godine

33. sjednica Gradskog vijeća od 27. veljače 2017. godine

32. sjednica Gradskog vijeća od 20. prosinca 2016. godine

31. sjednica Gradskog vijeća od 28. studenog 2016. godine

30. sjednica Gradskog vijeća od 4. studenog 2016. godine

29. sjednica Gradskog vijeća od 3. listopada 2016. godine

28. sjednica Gradskog vijeća od 3. kolovoza 2016. godine
27. sjednica Gradskog vijeća od 20. lipnja 2016. godine
26. sjednica Gradskog vijeća od 29. travnja 2016. godine

25. sjednica Gradskog vijeća od 30. ožujka 2016. godine
24. sjednice Gradskog vijeća od 22. veljače 2016. godine
23. sjednica Gradskog vijeća od 21. prosinca 2015. godine
22. sjednica Gradskog vijeća od 24. studenog 2015. godine
21. sjednica Gradskog vijeća od 30. rujna 2015. godine
20. sjednica Gradskog vijeća od 3. kolovoza 2015. godine

19. sjednica Gradskog vijeća od 22. srpnja 2015. godine
18. sjednica Gradskog vijeća od 20. svibnja 2015. godine
17. sjednica Gradskog vijeća od 8. travnja 2015. godine
16. sjednica Gradskog vijeća od 18. veljače 2015. godine
15. sjednica Gradskog vijeća od 22. prosinca 2014. godine
14. sjednica Gradskog vijeća od 5. prosinca 2014. godine
13. sjednica Gradskog vijeća od 27. studenog 2014. godine
12. sjednica Gradskog vijeća od 15. listopada 2014. godine
11. sjednica Gradskog vijeća od 15. rujna 2014. godine
10. sjednica Gradskog vijeća od 24. srpnja 2014. godine


;