Pretraživanje

Veterinarske i higijeničarske usluge

Komunalne djelatnosti i promet > Komunalno i prometno redarstvo > Veterinarske i higijeničarske usluge

Na području grada Labina veterinarsko – higijeničarske usluge obavlja Veterinarska bolnica Poreč d.o.o. iz Poreča. Veterinarska bolnica Poreč d.o.o. obvezna je obavljati ugovorene poslove sukladno zakonskim propisima, na poziv nadležnih službi Grada Labina, a osobito uklanjati pregaženu, odnosno uginulu divljač ili domaće životinje, s javnih površina koje se nalaze na području grada Labina, sakupljati i dostavljati lešine s javnih površina koje su sumnjive na zaraznu bolest Hrvatskom veterinarskom institutu u Zagrebu, na poziv gradskih službi izvršiti identifikaciju pasa koji se bez nadzora nalaze na javnoj površini te dojaviti podatak o tome radi moguće naplate kazne vlasniku od strane komunalne službe, na poziv gradskih službi izvršiti identifikaciju pasa "lutalica", obaviti hvatanje i sprovođenje do skloništa za životinje, obavljati i druge poslove sukladno Zakonu o veterinarstvu, Zakonu o zaštiti životinja te Odlukama Grada Labina o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca.

Građani Grada Labina mogu prijaviti komunalno-prometnom redaru Grada Labina svako neuobičajeno ponašanje životinja na javnim površinama radi daljnjeg postupanja.

Kontakt osobe:

_contact icon.png (64 KB)   Komunalno-prometni redar
Rade Kosanović
Tel. +385 52 866 862
 


;