Pretraživanje

Veliki interes za seminar na temu „Osnivanje Lokalne akcijske grupe“

Petak, 23. Studenog 2012. - 13:07

Danas je u Velikoj vijecnici Grada Labina održan seminar na temu „Osnivanje Lokalne akcijske grupe (LAG)“, uz nazocnost  gradonacelnika Grada Labina Tulia Demetlike, nacelnika Opcine Kršan Valdija Runko, Opcine Pican Ivana Frankovica, Opcine Raša Josipa Pina Knapica i zamjenika nacelnika Opcine Sveta Nedelja, Alda Miletic. Ovaj prvi u nizu od tri seminara privukao je velik broj labinskih maslinara, vinara, medara, poljoprivrednika, obrtnika i poduzetnika.

Svrha seminara je  upoznati širu javnost sa procesom osnivanja Lokalne akcijske grupe –LAG,  prednostima ukljucivanja u LAG, te mogucnostima financiranja projekata LAG-a nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju. Proces osnivanja LAG-a formalno je zapoceo potpisivanjem Sporazuma o postupku i mjerama za osnivanje Lokalne akcijske grupe(LAG) ruralnog podrucja Labinštine. Potpisnici Sporazuma su opcine Kršan, Pican, Raša, Sveta Nedjelja, i Grad Labin.

LAG je oblik javnog privatnog partnerstva koji ce nakon ulaska Hrvatske u EU moci povlaciti sredstva u domeni poljoprivrede i ruralnog razvoja putem tzv. LEADER Programa. Ukljucivanje u rad LAG-a je dobrovoljno, te je upravo sada pravo vrijeme za formiranje institucionalnih okvira za sudjelovanje u projektima financiranima od  Europske Unije koji ce omoguciti održivu revitalizaciju ruralnih podrucja.