Pretraživanje

Večeras Tematska sjednica Gradskog vijeća

Utorak, 31. Listopada 2017. - 0:00
Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10-lektorirani tekst, 8/13.), saziva se Tematska  sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u utorak, 31. listopada 2017. godine u 17,00 sati, u prostorijama Gradske knjižnice Labin, Labin, Rudarska 1/A sa niže navedenom točkom dnevnog reda.

 
  1. Stručna podloga prostora južnog priobalja Grada Labina.

Prilozi