Pretraživanje

Uspješno provedene aktivnosti projekta RAST u prvom polugodištu

Četvrtak, 17. Veljače 2022. - 0:00

U sklopu projekta „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST)“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“ Grad Labin kao nositelj projekta koordinira osam škola iz tri istarska grada Labina, Rovinja i Poreča. Projekt se realizira temeljem poziva UP.03.2.1.06 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Projekt je započeo 6. rujna 2021. s početkom nove školske godine, a zahvaljujući istome zaposleno je 55 pomoćnika u nastavi koji pružaju podršku za 56 učenika s teškoćama u razvoju. U Labinu je ukupno zaposleno 15 pomoćnika u nastavi u dvije osnovne škole i Centru Liče Faraguna te su na taj način osigurana sredstva za financiranje rada pomoćnika u nastavi za sve one učenike kojima je potvrđena potreba za istim. U Poreču je zaposleno 18 pomoćnika u nastavi u dvije osnovne škole, a Rovinju 22 pomoćnika u nastavi u tri osnovne škole.

„Projektom RAST osigurana je svota od dva milijuna kuna bespovratnih sredstava što je jedan od najvećih projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije kojima je Grad Labin nositelj. Zapošljavanjem toliko neophodnih djelatnika osigurali smo dobre uvjete i standard te podršku djeci u svakom periodu njihova odrastanja. Ovo je još jedna od dobrih demografskih mjera koje provodimo i kojima nastojimo zaokružiti sva naša nastojanja za boljitak naše djece“, izjavio je labinski gradonačelnik Valter Glavičić.

Cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u redovne i posebne programe u osnovnoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama. Osiguranjem usluga pomoćnika u nastavi ostvaruju se dugoročni pozitivni utjecaji na svako uključeno dijete kao što su poboljšanje uvjeta školovanja, dobra komunikacija, stjecanje kompetencija, kulturno ophođenje kao kvalitetne podloge za sve životne uvjete te u konačnici prevencija institucionalizacije. Labin se za prijavu odlučio zajedno s partnerima Porečom i Rovinjom. Projekt se provodi uspješno te je od ukupno planiranih 56 pomoćnika u nastavi, zaposleno 55 pomoćnika u nastavi, ali se ubrzo očekuje popunjavanje i zadnje potrebe za još 1 pomoćnikom u nastavi u školi u Poreču.

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvan učioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakoga pojedinog učenika te uputama učitelja, stručnih suradnika škole, odnosno stručnoga tima. Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili kao pomoćnik u nastavi skupini učenika istoga razrednog odjela. U većini slučajeva pruža se potpora jednom učeniku, međutim imamo i pomoćnika koji pružaju potporu dvjema učenicima. Tako je u projektu RAST jedina pomoćnica u nastavi koja pruža potporu dvjema polaznicima Aldijana Josipović iz Centra „Liče Faraguna“.

„Pomoćnica sam u nastavi za dva polaznika Centra „Liče Faraguna“ u Labinu. Pomažem im u samostalnom kretanju, izvođenju aktivnosti tjelesne i zdravstvene kulture, pružam potporu u vidu uzimanja hrane i pića te savladavanju pravilnog ponašanja za stolom za vrijeme obroka, pružam podršku prilikom održavanja higijene, te naravno u području obavljanja školskih zadataka i području komunikacije i poticanja na socijalnu uključenost. Kontinuirano surađujem kako s učiteljima i stručnim službama, tako i s roditeljima polaznika. Susrećem se s različitim specifičnim potrebama djece, ali veseli me i motivira svaki napredak djeteta i prihvaćenost od strane vršnjaka i okoline. Biti pomoćnik u nastavi izazovan je, ali ispunjavajući posao.“, rekla je Aldijana Josipović.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.536.900,80 kuna, a putem Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 2 milijuna kuna.

Lenta-i-tekst.jpg (34 KB)