Pretraživanje

Kontakt

Zdravlje, socijalna politika i mladi > Kontakt

 Borjan Batagelj.JPG (5.11 MB) Pročelnik
Borjan Batagelj
Tel: +385 52 866 841
E-mail: borjan.batagelj(at)labin.hr
U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi praćenje kretanja životnog standarda građana i predlaganje mjera zaštite te unaprjeđenja socijalne zaštite i  osiguravanje javnih potreba stanovnika u oblasti socijalne skrbi, aktivnosti vezane uz zdravstvenu zaštitu i preventivne aktivnosti u zdravstvu, koordinacija i provedba projekta Labin-zdravi grad, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima u okviru mjesne samouprave i koordiniranje aktivnosti iz programa vijeća mjesnih odbora, evidencija, koordinacija i unapređenje rada udruga te poticanje organiziranja civilnoga društva, informacijski sustav upravnih tijela gradske uprave, koordinacija Grada s Udrugom gradova i Savezom Udruge gradova te Udruge općina Republike Hrvatske, koordinativni, stručni i administrativni poslovi Vijeća za komunalnu prevenciju,  Savjet mladih Grada Labina, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Zajednice koje brinu, kao model prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih.

Poslove odjela možete pogledati na ZDRAVLJE, SOCIJALNA POLITIKA I MLADI.

Djelatnike i kontakte Upravnog odjela za društvene djelatnosti možete pogledati OVDJE.AKTI
Socijalni program Grada Labina za 2018. godinu
Odluka o socijalnoj skrbi

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
Zaključak o pravu na novčanu potporu za nabavu opreme za novorođenčad


;