Pretraživanje

Proračun, financije i društvene djelatnosti

Građani i gradska uprava > Upravni odjeli > Proračun, financije i društvene djelatnosti

IndigoBlu-9.jpg (91 KB)
Pročelnica
Marija Kadoić Balaško, oec.
Tel/fax: +385 52 852 732
E-mail: odjel-financ@labin.hr

U Upravnom odjelu za proračun, financije i društvene djelatnosti se obavljaju poslovi zaduženja, naplate i knjigovodstvene evidencije prihoda od komunalne naknade za poslovne i stambene prostore, komunalnog doprinosa i naknada za priključke na otpadne vode i vodoopskrbu, naknade za korištenje javnih površina i koncesija, zakupnine i stanarine za poslovne prostore i stanove u vlasništvu grada, prodaje društvenih stanova i stanova u vlasništvu grada, prodaje poslovnih prostora, zgrada i zemljišta i zakupa, prodaje imovine IUR-a bivšeg ugljenokopa "Labin", naplate prihoda navedenih u točki 1. poduzimanjem mjera naplate, usmeni kontakti, opomene, utuženja, ovrhe, prisilna naplata i dr., financijsko-računovodstvene poslove Proračuna Grada, izvršenje proračuna, vođenje glavne knjige i pomoćnih knjiga, obračun i isplatu plaća, naknada i ugovora o djelu i drugih izdataka sa pratećim evidencijama i izvješćima, izrade statističkih i financijskih tromjesečnih i godišnjih izvješća, izrade planske dokumentacije, proračuna i financijskih planova, izrada podloga za planiranje, ostvarenje proračuna, vlastitih procjena o kretanju prihoda i rashoda za naredna razdoblja, izrada izvješća o ostvarenju proračuna i predlaganje mjera za ostvarivanje planiranih veličina, izrada izmjena proračuna, izrada akata za izvršenje proračuna (odluka i zaključaka).

Računovodstveni poslovi Saveza sportova, izvršenje financijskih planova, praćenje stanja i izrada izvješća. Financijsko-računovodstveni poslovi  Područne vatrogasne zajednice  i  Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Rabac – Labin“. Pravovremena predaja statističkih i financijskih izvješća i drugih financijskih evidencija, godišnjih obračuna proračuna i drugih subjekata službenim institucijama, kvalitetna izrada navedene dokumentacije, o čemu ocjenu daje Državni ured za reviziju čijoj kontroli podliježe, uredno izvršavanje proračuna i obveza, naplata proračunskih prihoda koja je u nadležnosti grada, neki su od pokazatelja rezultata rada Odjela za financije.
 

Poslovi odjela podijeljeni su po područjima:
PRORAČUN
ODGOJ I OBRAZOVANJE
STIPENDIJE

Djelatnike i kontakte Upravnog odjela za proračun, financije i društvene djelatnosti možete pogledati OVDJE.

IndigoBlu-11.jpg (125 KB)    IndigoBlu-10.jpg (118 KB)

PRORAČUN GRADA LABINA

Proračun Grada Labina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.pdf (5.69 MB)
Vodič za građane Proračun 2018 -2020 godine.pdf (644 KB)
Preraspodjela plana proračuna Grada Labina za 2017.godinu .pdf (2.77 MB)
Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2017. godinusa projekcijama za 2018. i 2019.godinu

Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2017.godinu sa projekcijama za 2018. i 2019.godinu
Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2017.godinu sa projedcijama za 2018. i 2019.godinu
Proračun za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Programi za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Arhiva ranijih godina

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Završni izvještaj za 2017. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji za 2017. godinu
Konsolidirani financijski izvještaji za 2016. godinu
Završni izvještaj za 2016. godinu

Završni izvještaj za 2015. godinu
Završni izvještaj za 2014. godinu

DONACIJE I SPONZORSTVA

Popis korisnika donacija za 2017.pdf (137 KB)
Popis korisnika donacija za 2016. godinu
Popis korisnika donacija za 2015. godinu
Popis korisnika donacija za 2014. godinu
Popis korisnika donacija za 2013. godinu

OSTALI AKTI
Odluka o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak
Odgoda plaćanja sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu placanja, obrocnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomican otpis potraživanja - fizička  osoba Murtić Selmira
Odgoda plaćanja sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja - fizička osoba Matošević Gordana


;