Pretraživanje

Kontakt

Građani i gradska uprava > Upravni odjeli > Poslovi Gradonačelnika i Gradskog vijeća

IndigoBlu-13.jpg (76 KB) Pročelnica
Jasmina Milanović-Ružić, dipl. iur.
Tel.: +385 52 866 815
Fax: +385 52 852 269
E-mail: jasmina.mr@labin.hr

U Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća obavljaju se poslovi pripremanja odluka, općih, pojedinačnih i drugih akata za sjednice Vijeća, izvršnog tijela i njihovih radnih tijela, te koordiniranje drugih tijela u pripremanju tih odluka i akata, pripremanje stručnih podloga, nacrta i prijedloga akata i drugih materijala iz djelokruga Upravnog odjela, izrađivanje odluka i općih akata nakon sjednica i njihovo objavljivanje u «Službenim  novinama» Grada Labina, praćenje provođenja općih propisa i davanje mišljenja o kvaliteti akata i drugih materijala koji se dostavljaju Vijeću  i izvršnom tijelu i njihovim radnim tijelima, poslovi u vezi s predstavljanjem Grada i gradonačelnika pred pravosudnim i upravnim tijelima, kad ti postupci nisu u djelokrugu drugih gradskih upravnih tijela, koordinacija i usmjeravanje gradskog punomoćnika u sudskim postupcima i upravnim postupcima pred drugim tijelima, kad ti postupci nisu u djelokrugu drugih gradskih upravnih tijela, pripremanje protokola za svečane sjednice i prijeme, te ažuriranje evidencije i dokumentacije o tome, pružanje pravnih savjeta s područja pripreme, izrade i provođenja propisa iz djelokruga Vijeća i izvršnog tijela, koordinacija i rad s mjesnim odborima, provođenje unutarnje revizije za cjelokupnu instituciju te pružanje objektivnih jamstava, uključivanja u kandidiranje za korištenje svih oblika sredstava iz pretpristupnih i pristupnih fondova EU i drugi poslovi koji se odnose na rad Vijeća, izvršnog tijela i njihovih radnih tijela.

Poslovi odjela podijeljeni su po područjima:
GOSPODARSTVO I POTPORE
STRATEGIJE I PROJEKTI
KULTURA
GRADONAČELNIK
GRADSKO VIJEĆE
MJESNI ODBORI
PROGRAM POTICANE STANOGRADNJE
SLUŽBENE NOVINE
JAVNA NABAVA

Djelatnike i kontakte Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća možete pogledati OVDJE.

IndigoBlu-14.jpg (148 KB)    IndigoBlu-16.jpg (146 KB)

AKTI

Statut Grada Labina
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Labina 2013.
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Labina 2016.
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Labina
Odluka o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Labina
Odluka o naknadama za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela
Odluka o Godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini
Odluka o javnim priznanjima Grada Labina

REGISTRI

Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Registar ostalih ugovora


;