Pretraživanje

Komunalne djelatnosti

Građani i gradska uprava > Upravni odjeli > Komunalne djelatnosti

IndigoBlu.jpg (69 KB)
Pročelnik
Donald Blašković, str. spec. oec.
Tel.: +385 52 866 861
Fax: +385 52 852 579
E-mail: donald.blaskovic@labin.hr

U Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti obavljaju se poslovi održavanja i korištenja javnih površina, održavanje čistoće, održavanje zelenih površina, održavanje dječjih igrališta, održavanje urbane opreme, priprema dokumentacije, izrada godišnjih planova, ugovaranje sa izvođačima, kontrola izvršenja, nadzor nad izvođenjem, održavanja nerazvrstanih cesta i parkirališta, javne i dekorativne rasvjete, oborinske kanalizacije. Upravlja se stambenim i poslovnim prostorima, pomorskim dobrom. Obavljaju se poslovi komunalnog i prometnog redarstva, utvrđuje osnovica za naplatu komunalne naknade te ostale djelatnosti (autotaksi prijavoz, cestovni vlak, dimnjačarske usluge i dr.).

Poslove Upravnog odjela možete pogledati detaljnije na KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROMET.

Djelatnike i kontakte Upravnog odjela za komunalne djelatnosti možete pogledati OVDJE.

IndigoBlu-3.jpg (106 KB)    IndigoBlu-4.jpg (100 KB)

AKTI
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Odluka o komunalnom redu
Odluke o najmu stanova

Odluke o zakupu poslovnih prostora
Odluke o korištenju javnih površina
Odluke o nerazvrstanim cestama
Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o komunalnoj naknadi - pročišćeni tekst (radna verzija)
Odluke o dimnjačarskoj službi
Odluke o autotaksi prijevozu
Prijevoz cestovnim vlakom
Odluka o držanju kućnih ljubimaca

REGISTRI
Registar stanova i popis korisnika
Registra poslovnih prostora i popis korisnika


;