Pretraživanje

Uočili ste komunalni nedostatak? Prijavite ga putem aplikacije!

Četvrtak, 22. Veljače 2018. - 0:00

Ukoliko ste na području Grada Labina uočili komunalni nedostatak, prijavite ga putem aplikacije Gradsko oko na jednostavan i brz način. Sve što vam je potrebno je pristup internetu i pametni telefon ili kompjuter. Zaprimanje prijava evidentira se u najkraćem mogućem roku, a obavijest o rješavanju prijavljenog nedostatka dolazi na vaše uređaje.

GRADSKO OKO sustav je Gradske uprave Grada Labina koji omogućava uključivanje širokog broja sudionika u jednostavno stvaranje centralne evidencije komunalnih problema. Kroz različite načine prijavljivanja uočenih problema na terenu omogućava svim sudionicima da bez dodatnih napora i tehničkih znanja stvaraju sustavnu evidenciju uočenih problema sa mogućnošću prosljeđivanja na osobe zadužene za pojedinu problematiku.

Građani se od mogu registrirati putem web preglednika na stranici www.labin.oko.hr te potvrditi registraciju putem e-maila, a za dodatna pitanja obratiti se možete na labin@oko.hr. 

Prijave putem web preglednika se kreiraju na slijedeći način:

  • na karti dođete do željene pozicije, kliknete lijevim klikom miša te odaberete „DA“ (ukoliko pogriješite poziciju pritisnete "NE")
  • odaberete grupu problema te provjerite adresu lokacije
  • napišete naslov problema i detaljni opis, ako imate fotografiju problema možete istu priložiti klikom na „odaberi“
  • kad ste sve završili kliknete na „kreiraj“ predmet


Sve prijave dobivaju svoj jedinstveni broj predmeta, a klasificiraju se u posebnu podgrupu nakon provjere administratora. Sve promjene na prijavljenim predmetima građani mogu pratiti kroz filtriranje podataka (padajući meni sa lijeve strane web preglednika) te selektiranjem polja „samo moje prijave“.

Za registraciju i prijave putem pametnih telefona pratite slijedeće upute: 

Gradsko oko 2.jpg (1.23 MB)

 

Za registraciju i prijave putem kompjutera (web preglednika) pogledajte priloženi video.