Pretraživanje

Udruga za mlade Alfa Albona predstavila rezultate projekta „Studija mladih Grada Labina“

Utorak, 28. Kolovoza 2012. - 14:26

Danas je u Maloj vijecnici Grada Labina održana medijska konferencija Udruge za mlade Alfa Albona na kojoj je predstavljena Studija mladih Grada Labina. Studija mladih  projekt je udruge sa svrhom da ustanove analiziraju osnovne znacajke društvenog položaja, problema i potreba mladih sa podrucja Labina i okolice.

Tom prilikom predstavljena je i publikacija proizašla iz projekta koja je važan doprinos za razumijevanje i unaprjedenje života mladih, a predstavnicima institucija, udruga i lokalnim tijelima vlasti osigurava koristan instrument za kreiranje, provodenje mjera i aktivnosti za mlade na lokalnoj razini. Studijom se želi potaknuti lokalnu zajednicu na odgovornost prema mladima, njihovo ukljucivanje i mogucnost djelovanja te ukazati na važnost potreba i problema uz zagovaranje održivih rješenja.

Sredstva za projekt dobivena su putem natjecaja Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva „Mali projekti u zajednici“ gdje je izrada Studije ocijenjena kao jedan od šest najboljih projekta u Istarskoj županiji. Dobiveni rezultati koristiti ce se prilikom stvaranja buducih programa za mlade.

Konferenciji su prisustvovali Alen Halilovic, predsjednik Udruge za mlade Alfa Albona, Jelena Batelic, potpredsjednica Udruge za mlade Alfa Albona i predsjednica Savjeta mladih Grada Labina, Andrej Pevec, predstavnik Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule i Bruno Hrvatin, procelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.