Pretraživanje

Udruga za mlade Alfa Albona dobitnik nagrade za najbolju socio-poduzetnicku ideju

Utorak, 26. Ožujka 2013. - 7:18

Udruga za mlade Alfa Albona u suradnji sa partnerom Gradom Labinom dobitnik je prestižne nagrade za najbolju socijalno-poduzetnicku ideju u 2012. godini za projekt "Zgrada društvenog poduzetništva". Tim je povodom u prostorijama Grada Labina održana konferencija za medije, na kojoj je uz gradonacelnika Tulia Demetliku bio nazocan Alen Halilovic, predsjednik Udruge Alfa Albona sa suradnicama Nikol Boneta i Ivanom Griparic.

Gradonacelnik Tulio Demetlika cestitao je i zahvalio clanovima Udruge Alfa Albona na velikom priznanju te izrazio ponos što u našem Gradu djeluje uspješna i organizirana udruga, proizašla iz Savjeta mladih Grada Labina, kojeg je nekada bio predsjednik Alen Halilovic, današnji predsjednik udruge Alfe Albona. Upravo na ovom primjeru možemo vidjeti partnerski odnos Grada i mladih, odnosno udruge, dodao je gradonacelnik Demetlika.

Ideja osmišljena od strane clanova Udruge za mlade Alfa Albona pod nazivom "Zgrada društvenog poduzetništva" odnosi se na prenamjenu bivšeg ucenickog doma RIŠ u polivalentni centar koji funkcionira po svim principima društvenog poduzetništva sa ciljem zapošljavanja mladih visokoobrazovanih ljudi i osoba sa invaliditetom, promocije društvene revizije i poduzetništva, jacanje turistickih kapaciteta osnivanje hostela za mlade, osiguranja adekvatnih prostora za održavanje aktivnosti udruga na podrucju Labina te uspostavom suradnji sa raznim partnerskim organizacijama na podrucju EU preko medunarodnih razmjena i drugih europskih projekata financiranih od strane programa Mladi na djelu.

 „Zgrade društvenog poduzetništva“ jest samofinancirajuca po principu društvenog poduzetništva gdje svaki vlasnik ima jedan glas i gdje se sav profit reinvestira u obogacivanje sadržaja same Zgrade ili se putem javnog natjecaja sufinanciraju projekti udruga mladih na podrucju Istarske županije, pojasnio je Halilovic.

Nakon pracenja trendova medu mladima, istraživanjem o prihvatljivim samofinancirajucim projektima za mlade i uskladivanjem sa stanjem na podrucju Istarske županije, sastancima sa predstavnicima raznih udruga, zaklada, institucija i zavoda, definirano je kako je najbolje rješenje prenamjene objekta u „Zgradu društvenog poduzetništva“ koja bi ukljucivala postojeci Centar za inkluziju, hostel za mlade sa 60 ležaja, Info-centar za mlade Istarske županije, polivalentnu konferencijsku dvoranu za održavanje seminara, predavanja, radionica, edukacija i konferencija za mlade te više manjih prostorija za održavanje aktivnosti organizacija civilnog sektora na podrucju Labinštine. Uz sve navedeno, kreiran je dodatni sadržaj unutar same Zgrade pod nazivom Labin smart point za misijom postati mjesto gdje se okupljaju mladi, aktivni, visokoobrazovani ljudi pod jednim zajednickim brandom – ljudi koji su nezavisni profesionalci i koji ce kvalitetom svojih usluga i proizvoda od Labina stvoriti centar komunikacijskih usluga u Istri, a i šire.

Osim zapošljavanja mladih nezaposlenih visokoobrazovanih ljudi (ekonomija i turizam) u suradnji sa Centrom za inkluziju plan je dodatno zapošljavanje osoba sa invaliditetom na poslovima pripreme dorucka, pranja i cišcenja te uredivanja soba u hostelu za mlade. Takoder su u pripremi ukljuceni strucni volonteri koji rade na idejnom planu prenamjene prostorija sukladno pravilnicima, dizajnu soba i dvorane, izrade cost-benefit analiza, marketing plana, brendiranje hostela i sl...

Osnovne vrijednosti ovog društvenog poduzetnickog pothvata jesu pravicnost u vlasništvu i raspodjeli dobiti, poštenje u ostvarivanju ciljeva, otvorenost poslovanja, ostvarivanje ravnoteže izmedu tržišnog poslovanja, društvene odgovornosti i skrbi za okoliš. Svojim kupcima nudimo dodatnu vrijednost u cinjenici da korištenjem naše usluge svaki kupac zna da ce dio ostvarene dobiti biti utrošen za postizanje društvene svrhe.

Financiranje prenamjene bivšeg ucenickog doma u „Zgradu društvenog poduzetništva“ planira se vecim dijelom preko EU fondova (suradnja sa organizacijama koje su osnovale slicne samoodržive projekte). Kao Udruga koja je u 2012. godini dobila vec tri financijske podrške od strane raznih EU fondova te uspostavljenom suradnjom sa Upravnim odjelom za medunarodnu suradnju Istarske županije smatramo da smo dovoljno kompetentni za pisanje projektnog prijedloga za prikladne fondove EU.