Pretraživanje

U utorak, 31. srpnja održati će se 15. redovna sjednica Gradskog vijeća

Utorak, 24. Srpnja 2018. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u  utorak,  31. srpnja 2018. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlažem slijedeći DNEVNI RED:
 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 14. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
2.    Prezentacija Studije prihvatnih kapaciteta turizma Grada Labina
3.    Donošenje Odluke o prodaji nekretnine – zgrade bivše APOTEKE u Labinu, Ulica Aldo Negri 6
4.    Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Poslovnoj zoni Vinež – I faza
5.    Donošenje Odluke o prodaji nekretnina na lokaciji Kature u Labinu
6.    Donošenje Odluke o prijenosu imovine nastale izvedenim radovima na energetskoj obnovi zgrade Centra „Liče Faraguna“ Labin
7.    Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
8.    Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora
9.    Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini
10.  Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade Grada Labina za životno djelo
11.  Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Labina
12.  Donošenje Odluke o dodjeli Priznanja Grada Labina (Branko Biočič)
13.  Donošenje Odluke o dodjeli Priznanja Grada Labina (mr.sc. Božena Vutuc Franković)
14.  Donošenje Odluke o dodjeli Zahvale Grada Labina (Udruga Liga protiv raka)
15.  Donošenje Odluke o dodjeli Zahvale Grada Labina (Maurice Pannels).

Prilozi