Pretraživanje

U utorak, 3. kolovoza održat će se 3. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

Utorak, 27. Srpnja 2021. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), saziva se 3. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati dana 3. kolovoza 2021. godine u 10,00 sati, u Maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta u Labinu, Rudarska 2.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2. Donošenje Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina

3. Donošenje Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kapelica

4. Donošenje Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike

5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2021

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD LABIN STAN d.o.o. Labin za 2020. godinu

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2020. godinu

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Poslovnog izvješća Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2020. godinu

10. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Labina za 2020. godinu

11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela

12. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Odluke o raskidu ugovora za obilježavanje horizontalne signalizacije

Prilozi