Pretraživanje

U utorak, 29. listopada održati će se 27. redovna sjednica Gradskog vijeća

Utorak, 22. Listopada 2019. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 5/19. – pročišćeni tekst), saziva se 27. redovna sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u utorak, 29. listopada 2019. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika sa 26. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

3.    Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Labina za 2019. godinu

4.    Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa jačanja gospodarstva Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

5.    Donošenje Drugih izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

6.    Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

7.    Donošenje Prvih izmjena i dopuna Programa promicanja kulture Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

8.    Donošenje Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

9.    Donošenje Drugih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Labina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu i Plana implementacije razvojnih programa za 2019. godinu

10.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2019. godinu

11.  Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike

12.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima Grada Labina

13.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje TD VODOVOD LABIN d.o.o. Labin

14.  Donošenje Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2020. godinu.

Prilozi