Pretraživanje

U utorak, 24. travnja održati će se 11. redovna sjednica Gradskog vijeća

Ponedjeljak, 16. Travnja 2018. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u utorak, 24. travnja 2018. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o početku mirovanja vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenici vijećnika
- Svečana prisega

2. Usvajanje Zapisnika sa 10. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

3. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Grada Labina u 2017. godini

4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o prestanku i brisanju Podružnice Osnovne glazbene škole Matka Brajše Rašana pri Pučkom otvorenom učilištu Labin

5. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni predmeta poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Labin

6. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni predmeta poslovanja Podružnice Narodni Muzej Labin pri Pučkom otvorenom učilištu Labin

7. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Pučkog otvorenog učilišta Labin

8. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju TD 1. MAJ d.o.o. Labin za 2017. godinu

10. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji

11. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika Odbora za rad, zdravstvo i socijalna pitanja.

Prilozi