Pretraživanje

U utorak, 21. rujna održat će se 4. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina

Utorak, 14. Rujna 2021. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), saziva se 4. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati dana 21. rujna 2021. godine u 10,00 sati, u Maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta u Labinu, Rudarska 2.

 
Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:
 

 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 3. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 2020./2021. godinu

3.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za školsku godinu 2020./2021. godinu

4.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Gradske knjižnice Labin za 2020. godinu

5.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu Sportske zajednice Grada Labina za 2020. godinu

6.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD Vodovod d.o.o. Labin za 2020. godinu

7.    Donošenje Odluke o donošenju Strategije i plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Labina

8.    Donošenje Odluke o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja

9.    Donošenje Odluke o popisu poslovnih prostora koji se izlažu prodaji

10.  Donošenje Zaključka o prodaji stana na adresi Aldo Negri 5, Labin

11.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Dječji vrtić Vinež“

12.  Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva direktnim ugovaranjem

13.  Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina

14.  Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena Statuta Pučkog otvorenog učilišta Labin

15. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Labin

Prilozi