Pretraživanje

U utorak, 18. veljače održat će se 30. redovna sjednica Gradskog vijeća

Ponedjeljak, 10. Veljače 2020. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18. i 5/19. – pročišćeni tekst), saziva se 30. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u utorak, 18. veljače 2020. godine u 10,00 sati, u prostorijama Grada Labina, Labin, Titov trg 11.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći dnevni red: 

1.    Usvajanje Zapisnika sa 29. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2.    Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Labina

3.    Donošenje Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina

4.    Donošenje Odluke o donošenju IV. izmjena Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike

5.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna tijekom 2019. godine

6.    Donošenje Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Labinu

7.    Donošenje Odluke o zaduživanju kod Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje kapitalnog projekta

8.    Donošenje Odluke o prihvaćanju načina financiranja kapitalnog projekta

9.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture (Rabac)

10.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture (Labin)

11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za imenovanje mrtvozornika

Prilozi