Pretraživanje

U tijeku obnova fasade Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“

Srijeda, 17. Rujna 2014. - 10:24

Grad Labin nastavlja s ulaganjima u labinske osnovne škole. Naime, ovih dana pri kraju su radovi na obnovi prve faze sanacije unutarnjeg dijela fasade škole. Kao najpovoljniji ponudac u postupku javne nabave izabrana je tvrtka Maling d.o.o. iz Labina s ponudom od 257.616,31 kuna ukljucujuci PDV. Proteklih godina Grad Labin sanirao je krov škole, preuredio školsku kotlovnicu, kompletno izmijenio stolariju na školi, uredio parkiralište i okoliš škole.