Pretraživanje

U subotu obilježavanje Dana narcisa

Utorak, 19. Ožujka 2013. - 9:32

U organizaciji Lige protiv raka Labin u subotu, 23. ožujka 2013. godine održat ce se Dan narcisa. Dan narcisa je humanitarna akcija u kojoj se prodaju narcisi, a prikupljena sredstva namijenjena su prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke buduci da je rak dojke najcešci zlocudni tumor u žena kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. 05. travnja 1997. godine održana je prva akcija Dana narcisa u Hrvatskoj, a cvijet narcisa odabran je kao simbol budenja, života, nade.

Cilj akcije je osviješcivanje žena i poticanje na pravovremeni odlazak na obavljanje mamografskih pregleda i ultrazvuka dojki. Cilj ovogodišnje akcije je prikupljenim sredstvima pomoci u kupnji linearnog akceleratora za intraoperativnu radioterapiju kojom se obavlja jednokratno zracenje tijekom operacije raka dojke kao zamjena za duža zracenja od nekoliko tjedana.

Zdravstvena aktivnost namijenjena prevenciji raka dojke u Gradu Labinu zapocela  je 2003. godine, kada je velikom humanitarnom akcijom nabavljen mamograf, aparat za rano otkrivanje raka dojke i novi dopler-ultrazvuk. Grad Labin i opcine Labinštine nakon toga osigurale su sredstva za dodatan rad tima na mamografskim pregledima. Žene mogu obaviti pregled koji je potpuno besplatan i bez lijecnicke uputnice, a troškove pokrivaju Grad Labin i opcine Labinštine. Uz to, Grad Labin osigurava sredstva za rad grudnog kirurga te takvom organizacijom žene u sat vremena na jednom mjestu mogu obaviti mamografski pregled, pregled ultrazvukom i pregled grudnog kirurga.

U ovogodišnju akciju Dan narcisa ukljuceni su ucenici Osnovnih škola Matije Vlacica Labin, "Ivo Lola Ribar" Labin, "Vitomir Širola Pajo" Nedešcina i "Ivan Batelic" Raša na nacin da ce u petak, dan prije održavanja akcije, donijeti u školu cvijet narcisa. Clanovi Gradskog Vijeca mladih iz dviju osnovnih škola u Labinu pomoci ce volonterima Lige na punktovima u Labinu dijeljenjem brošura i cvijeta narcisa, odabranog kao simbola budenja i nade. Punktovi ce biti postavljeni u Labinu (Market na Katurama, Gradska tržnica, Mercator centar) Rapcu, Raši i Nedešcini, a akcija ce se održavati u prijepodnevnim satima, izmedu 8.30 i 12.00 sati.