Pretraživanje

U srijedu prezentacija mjera potpora gospodarstvu

Ponedjeljak, 28. Siječnja 2013. - 13:11

U svrhu poticanja razvoja malog gospodarstva na podrucju Grada Labina, Grad Labin ce u 2013. godini iz Proracuna Grada, Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2013. godinu dodijelit potpore u ukupnom iznosu od 410.000,00 kuna namijenjenih razvoju poduzetništva.


Potpore se sastoje od:
1. potpora za uvodenje inovacija u proizvodnju,
2. potpora za pocetnike,
3. potpora za ulaganje u standarde kvalitete, te
4. potpora za korištenje obnovljivih izvora energije u gospodarstvu.

Pozivaju se svi zainteresirani gradani u srijedu, 30. sijecnja 2013. godine s pocetkom u 18 sati u Veliku vijecnicu Grada Labina na prezentaciju naprijed navedenih potpora i uvjeta dodjele.