Pretraživanje

U srijedu 25. sjednica Gradskog vijeća mladih Grada Labina

Petak, 16. Prosinca 2016. - 0:00

U srijedu, 21. prosinca 2016. godine u 17,00 sati, u prostorijama Velike vijećnice Grada Labina održati će se 25. sjednica Gradskog Vijeća Grada Labina .

Za rad sjednice predlaže se slijedeći dnevni red: 


1. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća mladih

2. Vijećnička pitanja

3. „RODNA RAVNOPRAVNOST U GRADU LABINU“.

 
   Mole se vijećnici da se pozivu odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdaju na telefon 866-843 ili 866-842.