Pretraživanje

U srijedu 13. srpnja održava se 12. redovna sjednica Gradskog vijeća

Srijeda, 06. Srpnja 2022. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), saziva se 12. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati
dana 13. srpnja 2022. godine u 10,00 sati, u Maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta u Labinu, Rudarska 2


Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 11. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD VODOVOD d.o.o. Labin za 2021. godinu

3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD 1. MAJ d.o.o. Labin za 2021. godinu

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD LABIN 2000 d.o.o. Labin za 2021. godinu

5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju TD LABIN STAN d.o.o. Labin za 2021. godinu

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2021. godinu

7. Donošenje Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež

8. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Labina radi izgradnje obiteljske kuće

9. Donošenje Odluke o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja (k.č. 327/6, k.č. 327/8, k.č. 327/9 sve k.o. Novi Labin – Istarska ulica)

10. Donošenje Rješenja o određivanju imena nove ustanove Doma za starije osobe u Labinu

11. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za imenovanje mrtvozornika

13. Donošenje Odluke o zaduživanju kod HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK za financiranje kapitalnog projekta

14. Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade Grada Labina za životno djelo u 2022. godini (Aleksandar Golja posthumno)

15. Donošenje Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Labina u 2022. godini (TD NOVATEC d.o.o. Labin)

16. Donošenje Odluke o dodjeli Zahvale Grada Labina u 2022. godini (Udruga žena Sv. Nedelje „Mendula“ Nedešćina)

17. Donošenje Odluke o dodjeli Priznanja Grada Labina u 2022. godini (Slastičarnica Vanilija, obrt za ugostiteljstvo, vl. Neset Saliji)

18. Donošenje Odluke o dodjeli Priznanja Grada Labina u 2022. godini (Giacomo Scotti)

Prilozi