Pretraživanje

U ponedjeljak 6. redovna sjednica Gradskog vijeća u Gradskoj knjižnici Labin

Petak, 01. Prosinca 2017. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektoriran tekst, 8/13. i 3/16.), saziva se 6. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u ponedjeljak, 4. prosinca 2017. godine u 17,00 sati u prostorijama Gradske knjižnice Labin, Labin, Rudarska 1/A.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlažem slijedeći

DNEVNI RED 

1.    Donošenje Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina
2.    Donošenje Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina (V. izmjene i dopune)
3.    Donošenje Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež – II faza (I. izmjene i dopune)
4.    Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o izlaganju prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Labina - zgrade bivše apoteke u Labinu, Alda Negrija 6
5.    Donošenje Odluke o sporazumnom raskidu ugovora o koncesiji
6.    Donošenje Srednjoročnog plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti na području Grada Labina za razdoblje od 2018. do 2020. godine
7.    Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Labinu
8.    Donošenje Odluke o lokalnim porezima
9.    Donošenje Odluke o pristupanju Grada Labina Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
10.  Razmatranje Nacrta prijedloga Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
11.  Razmatranje Nacrta prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
12.  Razmatranje Nacrta prijedloga Programa jačanja gospodarstva za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
13.  Razmatranje Nacrta prijedloga Socijalnog programa Grada Labina za 2018. godinu i projekcije za 2018. i 2020. godinu
14.  Razmatranje Nacrta prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
15.  Razmatranje Nacrta prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Labina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
16.  Razmatranje Nacrta prijedloga Proračuna Grada Labina za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
17.  Razmatranje Nacrta prijedloga Plana razvojnih programa za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu
18.  Donošenje Zaključka o određivanju roka za davanje amandmana.

Prilozi