Pretraživanje

U Labinu se provodi projekt Filmska škola 2021.

Petak, 20. Kolovoza 2021. - 0:00

U Labinu se od 20. kolovoza do 26. kolovoza 2021. provodi projekt Filmska škola 2021. na temu obilježavanja 100. obljetnice Labinske republike.

Voditelj i mentor projekta je Arsen Oremović, hrvatski redatelj, novinar i filmski kritičar. Diplomirao je filmsku i TV režiju (dokumentarni film) na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu te komunikacijski menadžment. Bio je član Programskog vijeća HRT-a (2012-2016), a danas je član Društva hrvatskih filmskih redatelja.

Cilj projekta je kreativno uključiti učenike da nauče proces proizvodnje AV sadržaja i sami ga stvore na temu 100. obljetnice Labinske republike. U projekt su uključeni učenici Srednje škole Mate Blažine te osnovnih škola iz Raše i Sv. Nedelje i obrađuju lokacije Krvova placa na Vinežu, Štrmac i Krapan. Cilj je izraditi po jedan video sadržaj sa svakog lokaliteta.   

Učenici će tijekom idućih dana učiti o stvaranju AV sadržaja, snimati lokacije Vinež, Štrmac i Krapan i izvršiti montažu filmova.

Projekt zajednički provode i financijski podupiru Ministarstvo kulture, Grad Labin, Općina Raša, Općina Sveta Nedelja, Pučko otvoreno učilište Labin i Narodni muzej Labin.