Pretraživanje

U Labinu otvoreno „Igralište radosti“

Petak, 15. Ožujka 2013. - 15:26

Danas je u dvorištu Centra Lice Faraguna i u dijelu dvorišta Osnovne škole Matije Vlacica otvoreno djecje igralište «Igralište radosti».

Dvije susjedne osnovne škole dobile su novo djecje igralište koji je jednim dijelom prilagoden djeci s posebnim potrebama.

Na svecanosti otvorenja sudjelovali su ucenici obiju škola koji su zajednickim programom za ucitelje uprilicili svecanosti program povodom otvaranja. Svecanosti je pridonijela svojim nastupom i plesna skupina «Cool Step», te sugradanske koje su nastupom na glazbenom showu «Pjevaj moju pjesmu» osigurale 10.000,00 kuna za realizaciju projekta (dr. Martina Rajkovic Tireli, Silvija Rejec Martincic, Katarina Muldavic i Nicole Vidak).  

Tom prigodom Gradonacelnik Grada Labina Tulio Demetlika urucio je Zahvale svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta.   

Ukupna vrijednost projekta je 188.932,94 kune, a uz donaciju koju su osigurale sugradanke sudjelovanjem u glazbenom showu, realiziran je i financijskom podrškom Gradskog društva Crvenog križa Labin (51.526,50 kn), Mjesnog odbora Donji Labin (7.000,00 kn), Plesniog studia „Cool Step“ (1.000,00 kn), te Grad Labin (119.406,44 kn).

Idejno rješenje za Igralište Radosti izradio je bez naknade labinski arhitekt Nino Rocco.

Radove je izvelo Komunalno poduzece “1. Maj Labin” d.o.o.