Pretraživanje

U četvrtak, 28. siječnja održava se 44. redovna sjednica Gradskog vijeća

Četvrtak, 21. Siječnja 2021. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.), saziva se 44. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati
dana 28. siječnja 2021. godine u 10,00 sati, u Maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta u Labinu, Rudarska 2

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 42. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

2. Usvajanje Zapisnika sa 43. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

3. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Labina

4. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina

5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Labina

6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina

7. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine -zgrada bivše apoteke u Labinu, Ulica Aldo Negri br. 6

8. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u k.o. Rabac

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Labina za razdoblje srpanj - prosinac 2020. godine

10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Labina za 2020. godinu

11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Labina za 2020. godinu

Prilozi