Pretraživanje

U četvrtak, 24. studenog održava se 14. redovna sjednica Gradskog vijeća

Utorak, 15. Studenog 2022. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), saziva se 14. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati
dana 24. studenog 2022. godine u 10,00 sati, u Maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta u Labinu, Rudarska 2.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 13. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina
2. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Labin za 2023. godinu
3. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu
4. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
5. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa jačanja gospodarstva za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu
6. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Socijalnog programa Grada Labina za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu
7. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa promicanja kulture Grada Labina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
8. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu
9. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Labina za 2022. godinu
11. Razmatranje Nacrta prijedloga Programa pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu
12. Razmatranje Nacrta prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godinu
13. Razmatranje Nacrta prijedloga Programa jačanja gospodarstva za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu
14. Razmatranje Nacrta prijedloga Socijalnog programa Grada Labina za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu
15. Razmatranje Nacrta prijedloga Programa promicanja kulture Grada Labina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
16. Razmatranje Nacrta prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2023.godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu
17. Razmatranje Nacrta prijedloga Proračuna Grada Labina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
18. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Labina
19. Donošenje Odluke o proglašenju najpovoljnijih ponuditelja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Labina radi izgradnje obiteljske kuće
20. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Labina
21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina na korištenje udrugama
22. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Labina
23. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin

Prilozi