Pretraživanje

U 2012. godini rodena 101 beba u Labinu

Četvrtak, 10. Siječnja 2013. - 14:11

Na podrucju Grada Labina u 2012. godini rodena je 101 beba, od cega 51 decko i 50 curica. Kako bi olakšao mladim roditeljima dolazak prinove, Grad Labin je u Proracunu za 2012. godinu osigurao novcanu pomoc za opremu za novorodencad u iznosu od 122.000 kuna.

U skladu sa Odlukom o ostvarivanju prava na pomoc za novorodencad visina naknade za prvo dijete iznosi 1.000,00 kuna, za drugo dijete 1.500,00 kuna, a za trece i svako daljnje dijete 2.000,00 tisuce kuna. Poticaji mladim roditeljima dodjeljivati ce se i u 2013. godini. U tu je svrhu Grad Labin predvidio je iznos od 116.000 tisuca kuna, a pravo ostvaruju sva novorodena djeca s podrucja Grada Labina. Osim, jednokratne novcane pomoci za novorodencad Grad Labin takoder financira prehranu za dojencad ciji roditelj posjeduje preporuku pedijatra za dijete za korištenje prehrane za medicinske indikacije, te je korisnik Socijalnog programa Grada Labina ili ostvaruje pravo na stalnu pomoc Centra za socijalnu skrb.

Zahtjevi se podnose Upravnom odjelu za samoupravu i opce poslove Grada Labina - soba broj 15 - referentu za zdravstvo i socijalnu skrb. Za ostvarivanje prava na pomoc za novorodencad roditelji su obvezni priložiti izvadak iz matice rodenih za novorodeno dijete, izvadak iz matice rodenih za drugu djecu i uvjerenje o prebivalištu roditelja. Na temelju zahtjeva donosi se rješenje o ostvarivanju prava i isplacuje se novcana pomoc za novorodence.

Godinu dana ranije na podrucju Grada Labina rodeno je 86 djece.


Prilozi