Pretraživanje

Sutra završava javna rasprava o prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Labina i Urbanistickog plana uredenja naselja Rabac

Utorak, 19. Listopada 2010. - 9:01

Sutra, u srijedu 20. listopada završava javna rasprava o prijedlozima Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Labina i Urbanistickog plana uredenja naselja Rabac. Do tada gradani mogu podnijeti pisani prijedlog za Izmjenu i dopunu Prostornog plana uredenja Grada Labina i Urbanistickog plana uredenja naselja Rabac.

 

 

Tijekom proteklih mjesec dana održane su javne prezentacije u Labinu i Rapcu. Djelatnici nadležnog gradskog upravnog odjela su u prostorijama Kluba umirovljenika u Rapcu gradanima omogucili dodatni uvid uz neposredne odgovore na pitanja gradana. Takoder je održano izlaganje za nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave i osobe odredene posebnim propisima koja su dala zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana iz podrucja svog djelokruga rada, a o planovima ce se danas na svojoj sjednici ocitovati i Odbor za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove Gradskog vijeca Grada Labina.