Pretraživanje

Stručno osposobljavanje u Gradu Labinu

Labin danas > Posao > Stručno osposobljavanje u Gradu Labinu

U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe u Puli Grad Labin dosad je objavio više Javnih poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. U Gradskoj upravi Grada Labina stručno je osposobljeno 29 osobe koje su upućene na polaganje državnog stručnog ispita.

Javni pozivi objavljuju se sukladno potrebama upravnih odjela Grada Labina na službenim stranicima Grada Labina i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Ispostava Labin. natječaje i oglase Gradske uprave možete pratiti OVDJE.


;