Pretraživanje

Stručno osposobljavanje u Gradu Labinu

Labin danas > Posao > Stručno osposobljavanje u Gradu Labinu

U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe u Puli Grad Labin dosad je objavio više Javnih poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. U Gradskoj upravi Grada Labina stručno je osposobljeno 23 osobe koje su upućene na polaganje državnog stručnog ispita, a trenutno su na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa 5 osoba.

Javni pozivi objavljuju se sukladno potrebama upravnih odjela Grada Labina na službenim stranicima Grada Labina i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Ispostava Labin. natječaje i oglase Gradske uprave možete pratiti OVDJE.


;