Pretraživanje

Strategija razvoja Grada Labina na javnoj raspravi do 30. lipnja

Utorak, 28. Lipnja 2016. - 0:00

Strategija razvoja grada Labina je dokument koji na jednom mjestu analizira stanje razvoja i predlaže razvojne pravce za sve ključne sektore razvoja grada Labina sukladno metodologiji i praksi koja se koristi kod izrade strateških dokumenata u Europskoj uniji. Prije upućivanja Strategija razvoja Grada Labina 2016. – 2020. na Gradsko vijeće Grada Labina na donošenje, Grad Labin 1. lipnja otvorio je Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Savjetovanje se u praksi povodi o nacrtima onih općih akata kojima Grad Labin uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Labina. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.Strategija razvoja Grada Labina 2016. – 2020. otvorena je za savjetovanje do 30. lipnja 2016. godine. Finalnu verziju Strategije te Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti i u nastavku teksta:
Strategija razvoja Grada Labina 2016. - 2020. - finalna verzija.pdf  
Obrazac za sudjelovanje u Savjetovanju.doc  
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 30. lipnja 2016. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi prijedlog, putem obrasca na mail adresu: jasmina.mr@labin.hr. Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Labina. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti. Krajnji je cilj savjetovanja olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Prilozi