Pretraživanje

STOP uništavanju gradske imovine

Ponedjeljak, 06. Kolovoza 2012. - 12:48

Gradska imovina naše je zajednicko dobro. Ona se planira, izgraduje i održava iz sredstava gradskog proracuna, a to je novac svih gradana Grada Labina.

Autobusne cekaonice, u posljednje vrijeme, sve su cešce "žrtve" vandala. Pocetkom kolovoza postavljene su dvije nove cekaonice na podrucju Grada Labina, no umjesto da cekaonica služi za sklanjanje putnika od lošega vremena ona za neke postaje predmet devastacije tako da je samo tjedan dana od postavljanja cekaonica na Katurama ista pošarana neprimjereno ispisanim grafitima.

Naime, za dvije nove autobusne cekaonice, na Katurama i Breg Ivanovcima iz gradskog proracuna utrošeno je 50.000,00 kuna te dodatnih 15 tisuca kuna za izradu platoa i poplocenje.

Kako bi zaustavili uništavanje grada, pozivamo na suradnju roditelje, škole, policiju i gradane. Novac potrošen na silne popravke oštecenja nastalih takvim ponašanjem mogu biti kud i kamo kvalitetnije potrošeni, na radost svih nas u našem Labinu.