Pretraživanje

Stipendije

Labin danas > Obrazovanje > Stipendije

stipendija12.jpg (10 KB)Pravilnikom o stipendiranju utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu stipendija učenicima i studentima preddiplomskog, diplomskog i stručnog studija, te s njima izjednačenim studijima, sa područja Grada Labina. Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem na području Grada Labina, ukoliko se redovno školuju/studiraju izvan mjesta prebivališta i ukoliko ne primaju drugu stipendiju. Grad Labin u sustavu stipendiranja 2018. godine ima 16 učenika i 143 studenata. U 2018. godini proračunom je u tu svrhu izdvojeno 1.00.000 HRK. Gradska stipendija iznosi 550,00 HRK mjesečno za učenike, odnosno 750,00 HRK mjesečno za studente.

 
Ukoliko u tijeku primanja stipendije na kraju obrazovne akademske godine student ostvari prosječnu ocjenu veću od 4,50, Gradonačelnik može odobriti isplatu jednokratne nagrade u visini jedne mjesečne stipendije. Isto vrijedi i za učenika koji ostvari prosječnu ocjenu veću od 4,80.

Grad nastoji posebnim poticajima stimulirati studije deficitarnih zanimanja (medicina,  informatika, strojarstvo itd.) što je dosad pokazalo povoljne rezultate pa će se u tom pravcu Pravilnik o stipendiranju i dalje usavršavati. Također, posebno se boduje i volonterstvo. Grad redovito sufinancira rad Kluba studenata Istre u Rijeci, Zagrebu i Trstu, a u granicama materijalnih mogućnosti potpomaže uspješne studente koji sudjeluju u projektima u zemlji i inozemstvu.  


Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina
Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/studijskoj godini 2019./2020. godini
Prijedlog bodovnih listi za dodjelu stipendija Grada Labina u 2019./2020. godini
Konačne rang liste za dodjelu stipendija Grada Labina u 2019./2020. godini

Arhiva stipendije 2018./2019.
Arhiva stipendije 2017./2018.
Arhiva stipendije 2016./2017.


Kontakt osobe
:

Informacije o natječajima i stipendijama :
Pročelnik upravnog odjela za društvene djelatnosti
Borjan Batagelj
Tel: +385 52 866 841
E-mail: borjan.batagelj@labin.hr

Administracija, postojeći ugovori i isplate: 
Savjetnica za protokol i manifestacije
Vesna Blažina
Tel.: +385 52 866 815
e-mail: vesna.blazina@labin.hr

ZANIMLJIVO
Trazim.jpg (7 KB)
Facebook stranica „Tražim stipendiju“
Na ovoj stranici
možete pronaći sve relevantne obavijesti o raspisanim stipendijama u Republici Hrvatskoj

;