Pretraživanje

Starogradska jezgra naš je dragulj - VIDEO

Petak, 06. Kolovoza 2021. - 0:00

Grad  je odgovoran vlasnik. Mora i zna upravljati svojom imovinom, no velika je razlika da li je neka ruševina vlasništvo Grada Labina, privatnom ili vlasništvu tvrtke, rekao je gradonačelnik Grad Labina Valter Glavičić odgovarajući na pitanje vijećnice Katarine Filipović (SDP) na posljednjoj održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina o ruševnim objektima u Labinu i Rapcu.

Naime, u starogradskoj jezgri česti su  vrlo složeni  vlasnički odnosi koji otežavaju obnovu ili  prodaju imovine. Jedini pravi put je stvaranje preduvjeta za cjelovitu rekonstrukciju kao što je izrada Glavnog projekta za dio starogradske jezgre koji će uskoro biti gotov.

„Kada je riječ o gradskoj imovini, put kojeg smo odabrali je put zgrade apoteke, koja je dugo vremena bila „tvrd orah“ ali smo odgovornim pristupom našli investitora  i uskoro očekujemo  prve radove. Želja nam je da Stari grad bude naš dragulj kojeg će posjećivati turisti “, dodao je gradonačelnik Glavičić, te podsjetio da su nedavno upravo upornošću Grada u traženju novog vlasnika, prodane dvije ruševne zgradne čestice a i upravo je u tijeku natječaj za sličnu zgradu u Ulici 9. septembra.

Kako derutne zgrade u Rapcu  kao što je bivši disco St. Andrea, Primorje, Fortuna također nisu u  vlasništvu Grada,  Grad Labin ne može direktno utjecati kada će nešto ići u rekonstrukciju. No, usvajanjem Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac stvoreni su preduvjeti da tvrtka Valamar, odnosno vlasnici mogu investirati, što će sigurno i učiniti kada se stabilizira turističko poslovanje, rečeno je u odgovoru.