Pretraživanje

Stanovanje

Labin danas > Stanovanje

Najam stanova u vlasništvu Grada Labina

Najam stanova u vlasništvu Grada Labina provodi se u skladu sa slijedećim propisima: Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96., 48/98., 66/98. i 22/06.), Odluka o davanju stanova u najam (pročišćeni tekst) („Službene novine Grada Labina“ broj 3/15.) kojom su propisani uvjeti i mjerila za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Labina prema redoslijedu utvrđenom Listom prvenstva za davanje stanova u najam i Zaključak o utvrđivanju zaštićene i slobodno ugovorene najamnine („Službene novine Grada Labina“ broj 4/15.). Gradonačelnik Grada Labina donio je dana 17. lipnja 2015. godine Zaključak o utvrđivanju Liste prvenstva za davanje stanova u najam, kojim je utvrđena Lista prvenstva za razdoblje od četiri godine od dana stupanja na snagu Zaključka.

Nadležni upravi odjel u Gradu Labinu je Upravni odjel za komunalne djelatnosti. Kontakt podatke odjela pogledajte OVDJE.

2_najam stanova.jpg (75 KB)Najam stanova u vlasništvu
Grada Labina

3_registar stanova.jpg (49 KB)Registar stanova i popis korisnika
_contact icon.png (64 KB) Kontakt osoba:

Viša stručna suradnica za pravne poslove
Maja Babić Vidak
Tel. +385 52 866 830
email: maja.babic(at)labin.hr

Prilozi


;