Pretraživanje

Stanovanje

Labin danas > Stanovanje

Najam stanova u vlasništvu Grada Labina

Najam stanova u vlasništvu Grada Labina provodi se u skladu sa slijedećim propisima: Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96., 48/98., 68/98., 22/06. i 68/18.), Odluka o davanju stanova u najam (pročišćeni tekst) („Službene novine Grada Labina“ 3/15.- pročišćeni tekst, 17/20.) kojom su propisani uvjeti i mjerila za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Labina prema redoslijedu utvrđenom Listom prvenstva za dodjelu stanova u najam i Zaključak o utvrđivanju visine zaštićene i slobodno ugovorene najamnine („Službene novine Grada Labina“ broj 4/15.).

Gradonačelnik Grada Labina donio je dana 02. prosinca 2019. godine Zaključak o utvrđivanju Liste prvenstva za davanje stanova u najam, kojom je utvrđena Lista prvenstva za razdoblje od četiri godine od dana stupanja na snagu Zaključka.

Nadležni upravni odjel u Gradu Labinu je Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom. Kontakt podatke odjela pogledajte OVDJE.

2_najam stanova.jpg (75 KB)Najam stanova u vlasništvu
Grada Labina

3_registar stanova.jpg (49 KB)Registar stanova i popis korisnika
_contact icon.png (64 KB) Kontakt osoba:

Stefania Načinović
Viša stručna suradnica za pravne poslove
Tel: 052/866-863
e-mail: stefania.nacinovic@labin.hr

Prilozi


;