Pretraživanje

Stanje vodoopskrbe na podrucju Istarske županije

Petak, 03. Kolovoza 2012. - 11:49

Objavljujemo  Zakljucak o stanju vodoopskrbe na podrucju Istarske županije, kojeg je na zajednickom radnom sastanku Stožera zaštite i spašavanja Istarske županije sa Državnom vodopravnom inspekcijom, direktorima isporucitelja vodnih usluga vodoopskrbe u Istarskoj županiji: Istarskim vodovodom d.o.o. Buzet, Vodovodom Pula d.o.o. Pula, Vodovodom Labin d.o.o. Labin, Turistickom zajednicom Istarske županije, clanovima uprava i odgovornim osobama najvecih hotelskih kuca, te nadležnih odjela i službi IŽ, donio župan Istarske županije, Ivan Jakovcic.

U Zakljucku se konstatira da je stanje vodoopskrbe na podrucju Istarske županije stabilno, te da je mjera I. stupnja redukcije smanjila potrošnju vode za 15 posto na nivou Istarske županije, no i nadalje se traži daljnja dosljedna primjena Odluke o ogranicenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodopskrbom podrucju u Istarskoj županiji.


Prilozi