Pretraživanje

Sljedećeg utorka održava se 35. sjednica Gradskog vijeća

Utorak, 19. Svibnja 2020. - 0:00

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.) i Upute Ministarstva uprave za postupanje KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, saziva se 35. redovna sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u utorak, 26. svibnja 2020. godine u 10,00 sati putem telekonferencije.

Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Donošenje Odluke o početku mirovanja vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjeniku vijećnice - Svečana prisega

2. Usvajanje Zapisnika sa 32. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

3. Usvajanje Zapisnika sa 33. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

4. Usvajanje Zapisnika sa 34. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

5. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Šikuli

6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj zajednici Labin i Područnoj vatrogasnoj zajednici Labin za izdavanje jamstva poslovnoj banci

7. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2019. godinu

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2019. godinu

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Labina za 2019. godine

10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Labina za 2019. godinu

11. Donošenje Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Labina za 2020. godinu

12. Donošenje Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Labina za razdoblje 2020. - 2023. godine

13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Labina za 2019. godinu

14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Labina za 2019. godinu


Dopuna dnevnog reda 35. redovne sjednice Gradskog vijeća

 

Sukladno članku 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Labina, predsjednica Gradskog vijeća predlaže dopunu Dnevnog reda 35. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina točkom:

Ad.15. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina.

Dopuna Dnevnog reda 35. redovne sjednice  predlaže se s obzirom na dostavljeni odgovor Ministarstva uprave, oznake Klasa: 023-01/20-01/199 od 18. svibnja 2020. godine (u privitku), a koji je zaprimljen u Grad Labin putem e-maila. Odgovor se odnosi na postupanje u svezi s istovremenim održavanjem izbora za članove vijeća mjesnih odbora i izbora za zastupnike u Hrvatski Sabor.

Naime, u Gradu Labinu su posljednji izbori za članove vijeća mjesnih odbora održani 22. svibnja 2016. godine. Vijeća su konstituirana u periodu od 14. lipnja do 24. lipnja 2016. godine te im sada ističe četverogodišnji mandat. S obzirom na epidemiološku situaciju, nije bilo moguće prije raspisati izbore budući da od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Prilozi