Pretraživanje

Sigurnost

Zdravlje, socijalna politika i mladi > Sigurnost > Vijeće za komunalnu prevenciju

2ed5f7_5404ce9c3d8c411184c7bcceac0e0c20.jpg_256.jpg (18 KB)Vijeće za komunalnu prevenciju

U cilju prevencije kriminaliteta na području Grada Labina radi sigurnosti građana, materijalnih dobara i zajednice u cjelini, na inicijativu i u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijskom postajom Istarskom, 2004. godine osnovano je Vijeće za komunalnu prevenciju (Službene novine, 22/04.). Vijeće za komunalnu prevenciju ima za cilj razvijati program prevencije kriminaliteta kroz partnerstvo i zajedničko planiranje i djelovanje. Program prevencije obuhvatit će suzbijanje nasilja u obitelji, delikvenciju djece, maloljetnih i mladih punoljetnih osoba, zlouporabu droge, suzbijanje nasilja te provođenje drugih namjera radi povećanja razine sigurnosti građana i imovine.

Na području grada Labina kontinuirano se prati i analizira stanje sigurnosti. Organizira se, usklađuje, usmjerava i nadzire rad policijske postaje. Izravno se sudjeluje i surađuje pri obavljanju složenijih poslova. Prema stanju sigurnosti za 2015. godinu, a na temelju analize sigurnosno-relevantnih pokazatelja ne bilježe se sigurnosno-rizični događaji koji bi svojim posljedicama i intenzitetom ugrožavali sigurnost građana i imovine.

Kontakt osoba:
Upravni odjel za samoupravu i opće poslove
Marina Brezac
Tel. +385 52 866 843
email: marina.brezac@labin.hr

Prilozi


;