Pretraživanje

Seminari iz Teorije izbora na radnom mjestu - Razvijanja vještina timskog rada

Petak, 15. Ožujka 2013. - 10:48

U Srednjoj ce se školi Mate Blažine pod pokroviteljstvom Projekta Labin Zdravi grad narednih tjedana održavati ce se seminari iz Teorije izbora na radnom mjestu - Razvijanja vještina timskog rada kroz primjenu Teorije izbora Williama Glassera. Prvi susret održati ce se danas u Školskom restoranu s pocekom u 17,00 sati.

Program seminara:

I. susret: Unutrašnja snaga organizacije (kultura prijateljstva)
II. susret: Cjeloživotno ucenje (kultura osobnog rasta)
III. susret: Timski-suradnicki rad (kultura suradnje)
IV. susret: Strategije osobnog jacanja (kultura samopouzdanja)
V. susret: Zajednica teorije izbora (kultura odgovornosti za zajednicu)
VI. susret: Naše temeljne vrijednosti (kultura stvaralaštva)

Seminare vodi: Jagoda Tonšic-Krema, prof. psihologije, aktivna clanica Hrvatskog psihološkog društva.

Program seminara:

I. susret: Unutrašnja snaga organizacije (kultura prijateljstva)
II. susret: Cjeloživotno ucenje (kultura osobnog rasta)
III. susret: Timski-suradnicki rad (kultura suradnje)
IV. susret: Strategije osobnog jacanja (kultura samopouzdanja)
V. susret: Zajednica teorije izbora (kultura odgovornosti za zajednicu)
VI. susret: Naše temeljne vrijednosti (kultura stvaralaštva)

Ciljevi seminara usmjereni su na proces kroz koji se postepeno mijenja sustav odnosa u školi, a odnosi se na:
- razvoj uciteljevih vještina i metodickih postupaka koji imaju za cilj povecanje uspješnosti svakog sudionika u odgojno-obrazovnom procesu,
- razvoj komunikacije sa naglaskom na uzajamno kvalitetnom zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba
- razvoj identiteta škole i vrtica koji se osniva na nacelima aktivne suradnje
- razvoj vizije kontinuiranog unapredenja odgojno-obrazovne uspješnosti
- povecanje kvalitete i produktivnosti rada kroz razvijanje suradnickih odnosa u ustanovi
Sadržajni ciljevi projekta: Ovi ciljevi se kroz program ostvaruju u procesu razvijanja vještina i nacina rada kojima sudionici mogu usmjeriti svoj rad na uspjeh:
- kako motivirati ucenike da se osobno ukljuce u život i rad škole
- kako razvijati uzajamno poštovanje u odnosima sa djecom
- kako pomoci djeci da razvije odgovorno ponašanje
- kako odstraniti neuspjeh iz programa
- kako eliminirati disciplinske probleme
- kako djelotvornim tehnikama ukljuciti roditelje i zajednicu u rad škole
- kako primjenom tih spoznaja dolazimo do stimulativne psihosocijalne klime (razvijanje kvalitetne komunikacije izmedu svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa, poticanje unutrašnje motivacije, poticanje suradnje na svim razinama,osposobljavanje sudionika za kreativno rješavanje problemskih situacija).