Pretraživanje

SC Franko Mileta: ponovno bolji uvjeti kredita i dodatna ušteda od gotovo 50 tisuća eura!

Četvrtak, 03. Veljače 2022. - 0:00

Na Gradskom vijeću održanom ovog ponedjeljka, vijećnici su donijeli jednoglasnu odluku o  zaduživanju kod OTP banke d. d. za financiranje kapitalnih projekata.

Radi se zapravo o dodatku postojećem ugovoru o kreditiranju za rekonstrukciju i dogradnju sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom, pratećim sadržajima i opremom, prema ugovoru sklopljenim sa OTP bankom, odnosno kreditu kojim se izgradio Sportski centar Franko Mileta.

Inicijalno, ugovoreni iznos kredita bio je 25.000.000,00 kn u EUR protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, uvećano za kamate ugovorene u visini 2,90 postotnih poena godišnje – nepromjenjiva, sa rokom dospijeća na dan 31.10.2027. godine. Dodatkom broj 2. kojeg je Grad Labin potpisao krajem 2019. godine izmijenjena je stopa ugovorene kamate,  kada je ista smanjena na 1,75% godišnje nepromjenjivo.

Grad Labin nedavno je ponovno pristupio pregovorima s OTP bankom vezano za smanjenje kamatne stope po navedenom kreditu, te je banka dala prijedlog Dodatka br. 3 ugovora o dugoročnom kreditu kojim banka odobrava nove uvjete kreditiranja ostatka glavnice po stopi od 0,90% godišnje – nepromjenjivo s početkom primjene od 01.02.2022. i s istim rokom dospijeća kredita do 31.10.2027. godine u jednakim tromjesečnim ratama glavnice.

Ovakav prijedlog jednoglasno je podržan na sjednici Gradskog vijeća te će sukladno novim uvjetima u periodu od 1. veljače 2022. godine do kraja otplate kredita 31. listopada 2027. godine biti ostvarena ušteda u proračunu na kamati po dugoročnom kreditu u iznosu od 48.975,95 EUR-a ili 367.000,00 kn.